Về việc định quyền hạn đặc biệt của các cấp chỉ huy quân sự tại những vũng có tác chiến đối với các cấp KCHC và chuyên môn
Số, ký hiệu147/SLNgày ban hành26/12/1949
Loại văn bảnSắc lệnhNguồn tríchCông báo số 12/1949;
Phạm viNgày đăng công báo 
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lựcNgày có hiệu lực26/12/1949
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực01/01/1960
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứSắc lệnh Về việc ấn định các cấp bậc, quân phục, phù hiệu cho lục quân toàn quốc [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 33
  • Ngày ban hành: 22/03/1946
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/1946

Sắc lệnh Về việc ấn định quy tắc quân đội quốc gia [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 71
  • Ngày ban hành: 22/05/1946
  • Ngày có hiệu lực: 22/05/1946

Sắc lệnh Sắc lệnh tổ chức lại chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 254/SL
  • Ngày ban hành: 19/11/1948

Sắc lệnh Sắc lệnh ấn định cách tổ chức và cách làm việc của HĐND và UBKCHC trong vùng tạm thời bị địch kiểm soát hoặc uy hiếp [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 255/SL
  • Ngày ban hành: 19/11/1948