Ban hành bản quy định về chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân của cán bộ, nhân viên và cơ quan Nhà nước
Số, ký hiệu217/CPNgày ban hành08/06/1979
Loại văn bảnNghị địnhNguồn tríchCông báo số 10/1979;
Phạm viNgày đăng công báo 
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực06/08/1979
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứHiến pháp năm 1959 [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: Không số
  • Ngày ban hành: 31/12/1959
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1960

Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: Không số
  • Ngày ban hành: 14/07/1960
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/1960