Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Số, ký hiệu07/2007/NĐ-CPNgày ban hành12/01/2007
Loại văn bảnNghị địnhNguồn tríchCông báo số 55 & 56/2007;
Phạm viNgày đăng công báo24/01/2007
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực08/02/2007
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Luật Trợ giúp pháp lý [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 69/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Văn bản dẫn chiếuLuật Trợ giúp pháp lý [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 69/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Quyết định Về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 734/TTg
 • Ngày ban hành: 06/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/1997