Về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng
Số, ký hiệu70/2007/NĐ-CPNgày ban hành20/04/2007
Loại văn bảnNghị địnhNguồn tríchCông báo số 312 & 313/2007;
Phạm viNgày đăng công báo20/05/2007
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực một phầnNgày có hiệu lực04/06/2007
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
- Điều 19, 20, 21, 22, quy định cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Điều 27, quy định sửa chữa sai sót về giao dịch bảo đảm đã đăng ký tại Điều 28 (quy định tại Nghị định 83/2010/NĐ-CP)
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Hàng không dân dụng Việt Nam [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 66/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Luật Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Văn bản dẫn chiếuLuật Hàng không dân dụng Việt Nam [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 66/2006/QH11
 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

Quyết định Quyết định ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tầu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dựng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 971/TTg
 • Ngày ban hành: 28/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/1996

Thông tư Hướng dẫn việc đăng ký tầu bay và đăng ký các quyền đối với tầu bay [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2004/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 16/01/2004

Văn bản bị thay thếQuyết định Quyết định ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tầu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dựng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 971/TTg
 • Ngày ban hành: 28/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/1996

Thông tư Hướng dẫn việc đăng ký tầu bay và đăng ký các quyền đối với tầu bay [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2004/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 16/01/2004