Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số, ký hiệu103/2007/NĐ-CPNgày ban hành14/06/2007
Loại văn bảnNghị địnhNguồn tríchCông báo số 442 & 443/2007;
Phạm viNgày đăng công báo08/07/2007
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực một phầnNgày có hiệu lực23/07/2007
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực- Những quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (Quy định tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP)Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứPháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 11/2003/PL-UBTVQH11
 • Ngày ban hành: 29/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2003

Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 21/2000/PL-UBTVQH10
 • Ngày ban hành: 28/04/2000
 • Ngày có hiệu lực: 12/05/2000

Luật Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Pháp lệnh Cán bộ, công chức [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/1998/PL-UBTVQH10
 • Ngày ban hành: 26/02/1998
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/1998

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 48/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2006

Văn bản dẫn chiếuNghị định Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 35/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2005

Văn bản bị sửa đổi bổ sungNghị định Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 84/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/08/2006
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2006