Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Số, ký hiệu29/2008/NĐ-CPNgày ban hành14/03/2008
Loại văn bảnNghị địnhNguồn tríchCông báo số 201 + 202, năm 2008
Phạm viNgày đăng công báo26/03/2008
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực một phầnNgày có hiệu lực10/04/2008
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lựcNội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 37 (theo quy định của Nghị định 88/2009/NĐ-CP); Điểm g Khoản 2 Điều 37 (theo Nghị định 04/2013/NĐ-CP)Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứLuật Thương mại [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 36/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

Luật Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Luật Đầu tư [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 59/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Doanh nghiệp [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 60/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Văn bản dẫn chiếuNghị định Về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 32/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật Ngân sách nhà nước [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2002/QH11
 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Văn bản bị thay thếQuyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 273/2005/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 31/10/2005
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2005

Quyết định Về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 53/2001/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2001

Văn bản được hướng dẫnLuật Doanh nghiệp [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 60/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Đầu tư [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 59/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 29/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

Luật Thương mại [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 36/2005/QH11
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006