Về việc cho ban hành bản điều lệ về doanh nghiệp quốc gia
Số, ký hiệu127/SLNgày ban hành04/11/1952
Loại văn bảnSắc lệnhNguồn tríchCông báo số 10/1952;
Phạm viNgày đăng công báo 
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lựcNgày có hiệu lực11/04/1952
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực01/01/1960
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứSắc lệnh Về việc ấn định các nguyên tắc căn bản cho "doanh nghiệp quốc gia" [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 104/SL
 • Ngày ban hành: 01/01/1948
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1948

Sắc lệnh Về việc sửa đổi Sắc lệnh số 104-SL ngày 1-1-1948 ấn định các nguyên tắc căn bản về tổ chức các doanh nghiệp quốc gia [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 9/SL
 • Ngày ban hành: 25/02/1949
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/1949

Sắc lệnh Về việc thành lập các Uỷ ban Quản lý xí nghiệp [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 128/SL
 • Ngày ban hành: 04/11/1952
 • Ngày có hiệu lực: 11/04/1952

Văn bản bị thay thếSắc lệnh Về việc ấn định các nguyên tắc căn bản cho "doanh nghiệp quốc gia" [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 104/SL
 • Ngày ban hành: 01/01/1948
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1948

Sắc lệnh Về việc sửa đổi Sắc lệnh số 104-SL ngày 1-1-1948 ấn định các nguyên tắc căn bản về tổ chức các doanh nghiệp quốc gia [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 9/SL
 • Ngày ban hành: 25/02/1949
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/1949