Thành lập lực lượng thanh tra giao thông vận tải đường thuỷ
Số, ký hiệu249Ngày ban hành20/02/1991
Loại văn bảnQuyết địnhNguồn tríchSách-Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia;
Phạm viNgày đăng công báo 
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực 
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 151/HĐBT
  • Ngày ban hành: 12/05/1990
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/1990

Quyết định Thành lập lượng lực thanh tra giao thông vận tải [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 2079/PC
  • Ngày ban hành: 13/11/1990