Ban hành Quy chế quản lý và kinh doanh dịch vụ vận tải
Số, ký hiệu1991/QĐ-VTNgày ban hành28/09/1992
Loại văn bảnQuyết địnhNguồn tríchSách-Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia;
Phạm viNgày đăng công báo 
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực28/09/1992
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 196/HĐBT
  • Ngày ban hành: 11/12/1989

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 151/HĐBT
  • Ngày ban hành: 12/05/1990
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/1990