Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam

14/03/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo Nghị định số 23, sẽ phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tàu ngầm, phương tiện đi ngầm của nước ngoài không treo cờ quốc tịch khi hoạt động trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được phép của Chính phủ hoặc theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ của quốc gia mà có tàu thuyền đó mang quốc tịch.
Nghị định số 23 cũng sửa đổi bổ sung nhiều quy định về thẩm quyền xử phạt trong đó có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Thanh tra Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Quản lý thị trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2017.