Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý cư dân

29/11/2017
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý cư dân Đơn giản hóa 52 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 122/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.
Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến thủ tục hành chính trong 3 lĩnh vực: Chính sách (45 thủ tục); Khám chữa bệnh (5 thủ tục); Khen thưởng  (2 thủ tục).
Trong đó, về lĩnh vực chính sách, đơn giản hóa thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, bao gồm cả đối tượng từ trần. Cụ thể, bản khai cá nhân tại Mẫu 1A, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, giới tính, quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; bổ sung thông tin về số định danh cá nhân.
Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục giải quyết chế độ miễn học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập. Cụ thể, bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí tại Mẫu số 2, ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BQP ngày 28/6/2016 bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh, giới tính; bổ sung thông tin về số định danh cá nhân.
Về lĩnh vực khám chữa bệnh, đơn giản hóa thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể, đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Mẫu 01 Phụ lục 02, ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BQP ngày 17/4/2014 bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh, chỗ ở hiện nay, giấy chứng minh số, ngày cấp, nơi cấp; bổ sung thông tin về số định danh cá nhân.
Chính phủ giao Bộ Quốc phòng căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính nêu trong phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết này thì Bộ Quốc phòng chủ động triển khai, thực thi phương án theo nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới, đồng thời thông báo đến Ban Chỉ đạo Đề án 896.
Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này.
Cấp gần 1.190 tấn gạo cho 2 tỉnh
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.187,265 tấn gạo từ nguồn dự trự quốc gia cho 2 tỉnh Yên Bái và Hòa Bình để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ.
Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Yên Bái 46,17 tấn gạo; tỉnh Hòa Bình 1.141,095 tấn gạo. UBND các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quãng Ngãi, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ. Mỗi tỉnh được cấp 1.000 tấn gạo; xuất cấp (không thu tiền) 956,325 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ.
Làm rõ phản ánh hoạt động mãi lộ đường thủy
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về hoạt động mãi lộ đường thủy; nếu phát hiện có vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Báo Tiền Phong ngày 22/11/2017 có bài "Cận cảnh mãi lộ trên sông", phản ánh hoạt động mãi lộ đường thủy trên các sông tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Nam Định, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình.
Trước đó, Báo Thanh niên ngày 23/10/2017 có bài "Luật ngầm trên sông" và đã được Thủ tướng chính phủ chỉ đạo tại Công văn số 11773/VPCP-NC ngày 3/11/2017, đến nay Bộ Công an chưa báo cáo.
Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí; nếu phát hiện có vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/12/2017./.