Cải cách pháp luật trước yêu cầu gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế 18/01/2005

Việc gia nhập WTO của Việt Nam là quá trình vừa đấu tranh, vừa hợp tác nhằm nâng cao thế và lực trong việc giành lợi thế trong quan hệ thương mại thế giới. Trước yêu cầu này, công cuộc cải cách pháp luật đã được đặt ra và đang được đẩy mạnh với mục tiêu rõ ràng, nguyên tắc nhất quán hài hòa với các thông lệ và quy tắc thương mại thế giới.

Cán bộ Tư pháp không chỉ ngồi chờ dân tại trụ sở 06/01/2005

''Cán bộ tư pháp hộ tịch phải bám sát dân, chủ động phát hiện và đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch chứ không thể làm việc theo lối bàn giấy quan liêu ngồi chờ dân tại trụ sở''

Quốc hội thảo luận dự án Luật Hộ tịch: Đề nghị tiếp tục cấp giấy khai sinh cho trẻ em

Thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Hộ tịch hôm qua 28/10, tuyệt đại đa số Đại biểu Quốc hội (ĐB) đề nghị tiếp tục cấp Giấy khai sinh (GKS) cho trẻ em thay vì cấp Thẻ căn cước công dân để tránh lãng phí, gây khó khăn cho người dân.