Sở Tư pháp Thanh Hóa: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018

27/07/2018
Sở Tư pháp Thanh Hóa: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
Vừa qua, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức cơ quan; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
Trong 6 tháng đầu năm, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các nhiệm vụ của ngành Tư pháp ngày càng đảm bảo chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra. Sở Tư pháp đã tham gia thẩm định 100% văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tham gia ý kiến 12 dự thảo văn bản của Trung ương; thẩm định 133 dự thảo văn bản. Trực tiếp hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 73 vụ việc (tăng 49 việc so với cùng kỳ năm 2017). Tham gia ý kiến đối với hồ sơ cưỡng chế giải phóng mặt bằng 10 hộ thuộc huyện Tĩnh Gia... Nhập vào cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật quốc gia 64 văn bản. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra 905 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 69 văn bản quy phạm pháp luật của các huyện, thị xã, thành phố.
 
Công tác quản lý Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải cơ sở được đẩy mạnh. Sở Tư pháp đã ký kết phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền PBGDPL; phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức 5 hội nghị PBGDPL cho 1.500 đại biểu là hòa giải viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ nòng cốt ở cơ sở... Tổ chức 3 hội nghị tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho hơn 900 cán bộ làm công tác hòa giải viên ở cơ sở. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận 2.901 vụ việc, hòa giải thành công 2.407 vụ việc (giảm 695 vụ việc so với cùng kỳ 2017), đạt tỉ lệ 83%. Tham gia thẩm định hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới của 21 xã, nâng tổng số địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật lên 301 xã, phường, thị trấn.
Công tác hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan hữu quan xác minh cấp 6.723 Phiếu LLTP (tăng 2.253 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017). UBND các huyện, thị xã, thành phố đã cấp Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài 63 trường hợp; đăng ký khai sinh 18 trường hợp. UBND các xã, phường, thị trấn đăng ký khai sinh 26.156 trường hợp; khai tử 10.215 trường hợp; đăng ký kết hôn 10.036 cặp; nuôi con nuôi 17 trường hợp.
Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực về giám định tư pháp, luật sư và tư vấn pháp luật, công chứng, bán đấu giá tài sản, thừa phát lại, quản tài viên luật. Các tổ chức luật sư đã thực hiện 726 việc; thu thù lao 543 triệu đồng; nộp thuế 86 triệu đồng. Các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 55.657 hợp đồng, giao dịch; thu phí công chứng 13,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,56 tỷ đồng. Các tổ chức bán đấu giá đã bán đấu giá thành 263 cuộc; trong đó, tổng giá khởi điểm 1.280 tỷ đồng, giá bán 1.410 tỷ đồng; thu phí đấu giá 1,4 tỷ đồng (tăng 1,93 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017); nộp ngân sách 304 triệu đồng. Ba Văn phòng thừa phát lại đã lập 8 vi bằng, tống đạt 17.218 văn bản.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các chi nhánh của Trung tâm đã  thực hiện hoàn thành 279 vụ việc (tăng 100 vụ việc hoàn thành so với cùng kỳ năm 2017) .
Trong 6 tháng cuối năm, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành có liện quan thực hiện đúng quy trình, nội dung, yêu cầu trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát văn bản; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kịp thời các Luật mới được Quốc hội thông qua đến cán bộ chủ chốt cấc cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được ban hành. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, con nuôi, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý...
 
                                                                                                            Nguyễn Oanh