Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực: Thanh tra lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại Khánh Hòa

11/07/2018
Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực: Thanh tra lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại Khánh Hòa
Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018, từ ngày 09 đến ngày 11-7, Đoàn thanh tra chuyên ngành do ông Nghiêm Hà Hải - Trưởng phòng Quản lý chứng thực (Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực – Bộ Tư pháp) làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại 4 UBND: TP. Nha Trang và phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang), huyện Vạn Ninh và thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh).

Nội dung thanh tra tập trung làm rõ tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương từ ngày 01-01-2017 đến hết 30-4-2018; việc thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch và sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; giải quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc (nếu có). Đồng thời, đoàn cũng tiến hành thanh tra tại các phòng tư pháp thuộc 4 địa phương trên về tình hình thực hiện công tác chứng thực từ ngày 01-01-2017 đến hết 30-4-2018; việc thực hiện các quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chứng thực và ghi nhận các vướng mắc, tồn tại, đề xuất.
Hải Dương