Cần tạo điều kiện cho tư pháp được tham gia từ đầu các công việc của địa phương

11/03/2017
Cần tạo điều kiện cho tư pháp được tham gia từ đầu các công việc của địa phương
Ngày 10/3 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải, Phó Bí thư thường trực Thân Văn Khoa, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn cùng nhiều lãnh đạo các Sở, ngành.
Nhiều lĩnh vực hoạt động hiệu quả
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua với những điểm sáng như thu vượt dự toán, thu nhập bình quân đầu người tăng. ..Bộ trưởng cũng thông tin về một số công việc của Bộ Tư pháp sau khi chuyển giao các thế hệ lãnh đạo vẫn giữ nhịp, công việc ổn định, tiếp nối, phát triển. Công tác xây dựng luật cũng như tham mưu để giải quyết các vụ việc cụ thể ngày càng có chất lượng. Công tác Thi hành án dân sự (THADS) vượt chỉ tiêu, được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Bộ trưởng đánh giá, Tư pháp, THADS tỉnh đã triển khai toàn diện, nhiều lĩnh vực hoạt động hiệu quả như mô hình cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công, việc chuyển đổi các Văn phòng công chứng, trả kết quả Lý lịch Tư pháp đúng hẹn, THADS bắt đầu ổn định tổ chức bộ máy và đi đúng hướng.
Với những kết quả bước đầu, Bộ trưởng cám ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, THADS thời gian qua. Bộ trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ viên chức cơ quan Tư pháp, THADS địa phương.
Cho rằng, công việc của tư pháp rất thầm lặng, nhiều việc khó lượng hóa, Bộ trưởng cũng mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tư pháp được tham gia từ đầu vào các công việc của địa phương. Kinh nghiệm từ nhiều địa phương cho thấy, nếu tư pháp tham gia ngay từ đầu, có những tham mưu đầy đủ, chính xác về mặt pháp lý thì sẽ giảm được các khiếu kiện đặc biệt trong các lĩnh vực như thu hồi đất, thủ tục đầu tư…
Về đội ngũ cán bộ Tư pháp, với con số bình quân 4,3 người/phòng tư pháp đang thấp hơn mặt bằng chung cả nước (4,5 người/phòng), Bộ trưởng đề nghị trong khả năng có thể tỉnh quan tâm hơn. Đồng thời, tiếp tục thành lập các tổ chức pháp chế Sở ngành, quan tâm đào tạo cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã cũng như đầu tư hơn kinh phí cho phổ biến giáo dục pháp luật. Sắp tới, Bộ Tư pháp sẽ giúp Chính phủ trình một số dự án luật như sửa đổi BLHS, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý…Bộ Tư pháp mong muốn có thêm nhiều đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như của tỉnh để các dự án luật được thông qua đảm bảo chất lượng tốt.
Về những khó khăn trong việc xây dựng trụ sở cơ quan THADS, Bộ trưởng đề nghị tỉnh quan tâm, cho cơ chế để đảm bảo cho các cơ quan THADS hoạt động hiệu quả, góp phần trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Đặc biệt đề cao vai trò của pháp luật trong đời sống, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải hứa sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tư pháp tham gia sâu hơn các công việc của tỉnh. Đối với THADS, sắp tới tỉnh sẽ tập trung xác định việc trọng tâm trọng điểm còn đang tồn, các vụ việc phức tạp, vụ việc lớn để chỉ đạo giải quyết. Bí thư Bùi Văn Hải đề nghị cơ quan THADS nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm trong công việc. Về trụ sở cơ quan THADS, tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp để giải quyết
Sớm ban hành các hướng dẫn trong công tác tư pháp
Trước đó, báo cáo công tác tư pháp, THADS năm 2016, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn cho biết: Trong những năm qua, kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rết. Tốc độ tăng trưởng  tổng sản phẩm (GDP) năm 2016 đạt 10,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 1750 USD. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tích cực đầu tư, ngày càng hoàn thiện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành sản xuất có bước phát triển mới, xuất khẩu tăng mạnh, năm 2016 đạt 3,6 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả, an ninh quốc phòng được bảo đảm. Nhiệm kỳ 2015-2020 Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về 05 chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
Công tác tư pháp và THADS luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, việc điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, toàn diện và kịp thời từ việc xây dựng thể chế đến tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Tính đến nay, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhiệm vụ công tác tư pháp.
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã đạt hiệu quả cao như triển khai đồng bộ Luật ban hành VBQPPL; tích cực, chủ động thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản mới ban hành; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được tăng cường. Nổi bật là trong năm 2016 đến nay đã phê duyệt các thủ tục hành chính đưa ra thực hiện và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết TTHC; đã tổ chức được 1 cuộc đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính.
Về công tác thi hành án dân sự đã cơ bản thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế được giao. Đội ngũ cán bộ quản lý từ Cục đến Chi cục cơ bản được kiện toàn. Năm 2016 đã giải quyết được 7324 việc với số tiền gần 163 tỷ đồng trong số có điều kiện thi hành. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và lĩnh vực THADS luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Nêu những khó khăn, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn cụ thể để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện ở địa phương; sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu chí đánh giá xã chuẩn tiếp cận pháp luật; ban hành chương trình khung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; sớm có hướng dẫn thực hiện việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đối với công tác kiểm soát TTHC… Đối với công tác THADS, tỉnh đề nghị rà soát quy định của Luật THADS và các văn bản liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời quan tâm đầu tư bố trí kinh phí xây dựng trụ sở, kho vật chứng, trang thiết bị làm việc đảm bảo điều kiện chp cơ quan THDS thực hiện tốt nhiệm vụ.
                                                                   Thu Hằng