Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng Đại diện UNWOMEN tại Việt Nam

17/02/2017
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng Đại diện UNWOMEN tại Việt Nam
Chiều 16/2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho bà Shoko Ishikawa, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UNWOMEN) tại Việt Nam.
Trong quá trình công tác tại Việt Nam từ năm 2013 tới nay, bà Shoko Ishikawa cùng các đồng nghiệp tại UNWOMEN đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam trong quá trình lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực để thực thi các cam kết quốc tế, các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Riêng đối với Bộ, ngành Tư pháp, với sự quan tâm của bà, nhiều dự án, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đã được triển khai hiệu quả. Thông qua các dự án này, UNWOMEN đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc lồng ghép giới vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tăng cường tiếp cận công lý và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.
Việc trao Kỷ niệm chương là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của bà Shoko Ishikawa với sự phát triển ngành tư pháp Việt Nam đồng thời cũng ghi nhận những đóng góp quý báu của UNWOMEN tại Việt Nam trong những năm qua.

Đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ tích cực, hiệu quả của UNWOMEN cùng những tình cảm tốt đẹp của bà Shoko Ishikawa đối với Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng tin tưởng và mong muốn với những kinh nghiệm quý báu, nhiệt huyết và tầm ảnh hưởng của mình, bà sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và UNWOMEN thông qua việc xây dựng và triển khai hiệu quả, thiết thực các chương trình, dự án và hoạt động hợp tác trong thời gian tới.