Tạo bước đột phá cho THADS tỉnh Tây Ninh trong năm 2017

17/02/2017
Tạo bước đột phá cho THADS tỉnh Tây Ninh trong năm 2017
Sáng 16/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã làm việc trực tuyến với các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để làm rõ những tồn tại, hạn chế, tìm giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác THA ở địa phương.
Tây Ninh là địa phương có lượng án phải thi hành rất lớn (trung bình tổng số thụ lý đứng thứ 3/63 về việc và 13/63 về tiền), trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, nhiều vụ liên quan đến tín dụng ngân hàng, nhiều vụ việc tồn từ lâu, còn lượng án lớn có điều kiện thi hành nhưng chưa được tổ chức thi hành dứt điểm; công tác cán bộ, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất còn khó khăn. Đồng chí Lê Văn Tiễn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh cho biết: trong thời gian qua, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục, Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh Tây Ninh và sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, người lao động, công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ổn định.
Tuy nhiên kết quả THADS trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, những năm vừa qua xếp hạng các cơ quan THADS tỉnh chưa cao. Một số Chấp hành viên năng lực còn hạn chế, ý thức trách nhiệm chưa cao dẫn tới vi phạm bị xử lý kỷ luật. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời…
Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Hoàng Sỹ Thành chỉ đạo trong năm 2017, đơn vị cần tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cả về chất lượng, số lượng; siết chặt kỷ cương kỷ luật về công vụ, đặc biệt là kỷ cương kỷ luật về chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo từ cơ sở; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các ngành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính... Tổng Cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục trong phạm vi trách nhiệm của mình tập trung tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ THADS Tây Ninh hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ những khó khăn của đơn vị như số lượng việc nhiều, nguồn nhân lực hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn…, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan THADS của Tây Ninh trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong bối cảnh xây dựng Chính phủ “liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân doanh nghiệp”, Thứ trưởng yêu cầu THADS Tây Ninh bằng mọi giải pháp phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, cải thiện chỉ số xếp hạng hàng năm.
Đồng tình với những giải pháp mà Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã nêu ra, Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục THADS Tây Ninh phải đổi mới, linh hoạt hơn trong công tác chỉ đạo điều hành, hướng về cơ sở, sâu sát, quyết liệt và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng; các Chấp hành viên cần mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, tránh bị “đồng hóa”; làm tốt công tác biệt phái, luân chuyển, điều động cán bộ, ưu tiên tăng cường cho những địa bàn nhiều án, án phức tạp.
Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các chấp hành viên, thẩm tra viên; tăng cường học tập, trao đổi giữa các cơ quan THA và kết nối với các đơn vị thuộc Tổng cục để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Với các vụ việc phức tạp cần phải có kế hoạch cụ thể để giải quyết theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, trách nhiệm…
Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh, với sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục, Thứ trưởng tin tưởng rằng năm 2017 sẽ là năm đột phá của THADS Tây Ninh, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho những năm tiếp theo, đưa Tây Ninh trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong công tác THADS.