Cụm thi đua số III ký kết giao ước thi đua năm 2017

16/02/2017
Cụm thi đua số III ký kết giao ước thi đua năm 2017
Chiều 15/2, Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức Hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2017. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, đại diện Cụm thi đua số I, số II, đại diện Vụ Thi đua – Khen thưởng cùng tham dự Hội nghị.
Trình bày dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Cụm trưởng Cụm thi đua số III Nguyễn Công Khanh nhấn mạnh kế hoạch của cụm về cơ bản bám sát các chủ đề thi đua của Bộ, ngành, trong đó tập trung vào hai nội dung lớn là kỷ cương, kỷ luật và ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, Cụm trưởng đề xuất chủ đề thi đua của cụm trong năm nay sẽ là “Chấp hành kỷ cương, tăng cường công nghệ, quyết về đích sớm”.
Đối với các phong trào thi đua cụ thể, Cụm trưởng cho rằng cần phải cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ cụ thể, có sự liên kết, gắn kết giữa các đơn vị để đạt được hiệu quả, thiết thực. Mỗi đơn vị cũng cần đề ra chiến lược, tiêu chí, phương thức thi đua rõ ràng để phong trào thi đua ngay trong từng đơn vị đi vào thực chất, tránh cào bằng. Cán bộ làm công tác thi đua phải kịp thời nắm bắt các quy định, chủ trương về thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị.
 
Đồng tình với các nội dung của dự thảo kế hoạch thi đua của Cụm, đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua năm 2017, trong đó nhấn mạnh việc cụ thể hóa các tiêu chí thi đua và bổ sung nội dung thi đua về ứng dụng công nghệ thông tin vào dự thảo.
Đánh giá cao kết quả thi đua của Cụm thi đua số III trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức về thi đua, trong đó thủ trưởng mỗi đơn vị phải thực sự vào cuộc, quán triệt đầy đủ, chỉ đạo sát sao để tạo sự thu hút, hấp dẫn, động lực cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực tham gia. Cụm cũng cần tạo nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để 12 đơn vị trong Cụm có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số III đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2017, thể hiện cam kết và quyết tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung, phong trào thi đua đã đề ra.
                                                                              P.V