Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

11/01/2017
Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Chiều 10/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về các dự án luật, pháp lệnh dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 (Chương trình).
Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến cho biết: đây là lần đầu tiên việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được thực hiện theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức các cuộc họp với đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; đồng thời tổ chức các Đoàn công tác liên ngành để đôn đốc, trao đổi, thảo luận về việc lập đề nghị Chương trình năm 2018.
Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, kết quả rà soát Hiến pháp và các nguyên tắc lập đề nghị, Bộ Tư pháp dự kiến Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2018 gồm 17 dự án. Đây là dự kiến sơ bộ trên cơ sở tổng hợp kết quả lập đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ đến thời điểm hiện tại. Đối với các đề nghị chưa được thẩm định hoặc đã được thẩm định nhưng chưa trình Chính phủ xem xét, thông qua theo quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015, Bộ Tư pháp vẫn tổng hợp vào dự thảo Đề nghị của Chính phủ và đề xuất phương án xử lý cụ thể.
Dự kiến năm 2017 nói chung và từ nay đến khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình 2018, điều chỉnh Chương trình năm 2017 nói riêng, có thể Chính phủ sẽ đề xuất bổ sung vào Chương trình một số dự án luật, pháp lệnh theo đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục lập đề nghị theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng việc thực hiện Chương trình 2016 và triển khai Chương trình 2017 còn một số tồn tại, hạn chế là do các Bộ, ngành chưa tính toán đủ các điều kiện để xây dựng luật; kỷ cương, kỷ luật trong công tác xây dựng pháp luật chưa cao. Vì thế, cần khắc phục những vấn đề này để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Khẳng định sự cần thiết của Luật quản lý phát triển đô thị và Luật kiến trúc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp để có thể đưa vào Chương trình năm 2018 hai dự án luật này.
Là một trong các Bộ đã hoàn thiện tất cả hồ sơ thẩm định, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2017 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật khám bệnh, chữa bệnh. Thứ trưởng cho biết thêm, trong thời gian qua, Luật này đã phát huy hiệu quả tích cực, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về mặt thực tiễn, quản lý, chuyên môn. Tuy nhiên, một số nội dung của luật cần kịp thời sửa đổi để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Trong bối cảnh nước ta đang đổi mới căn bản và toàn diện về lĩnh vực giáo dục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã đề xuất đưa vào Chương trình năm 2018 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Giải thích về đề nghị này, Thứ trưởng nhấn mạnh tới xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nên việc điều chỉnh một số quy định của các luật này, đặc biệt là về thời gian đào tạo và chương trình đào tạo cho phù hợp là vô cùng cần thiết.
Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: theo quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015, việc lập Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh có rất nhiều điểm mới. Do đó, bên cạnh việc chuẩn bị nội dung , các cơ quan chủ trì soạn thảo cần phải rà soát tổng thể các yêu cầu về quy trình, thời hạn. Ngoài ra, số lượng văn bản đưa vào Chương trình không nên quá nhiều và phải đảm bảo phù hợp với năng lực cơ quan soạn thảo và thẩm tra.
Đồng tình với ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh: lần đầu tiên thực hiện lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 sẽ có một số khó khăn nhất định, nhưng các cơ quan có liên quan cần thực hiện nghiêm túc các yêu cầu luật định. Chia sẻ với các Bộ, ngành về từng dự án luật cụ thể, Bộ trưởng cho biết Bộ Tư pháp sẽ nỗ lực hết mình để cùng các cơ quan chủ trì soạn thảo lập Chương trình theo đúng thời hạn, thủ tục quy định. Bộ trưởng cũng mong muốn các đơn vị có liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình năm 2016 như kỷ cương, kỷ luật chưa được đảm bảo; phạm vi điều chỉnh của một số dự luật chưa được đánh giá đúng mức… để nâng cao chất lượng lập Chương trình nói riêng, chất lượng xây dựng pháp luật nói chung trong thời gian tới.
                                                                                                 P.V