Bộ Tư pháp tổng kết công tác bồi thường nhà nước và đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

10/01/2017
Bộ Tư pháp tổng kết công tác bồi thường nhà nước và đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Sáng nay 10/01, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác bồi thường nhà nước và đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục bồi thường nhà nước cho biết, trong năm 2016, Cục Bồi thường nhà nước đã bám sát công tác tư pháp của Ngành cũng như các nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước. Với nhiều giải pháp và cách làm mới, Cục Bồi thường nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông cũng cho biết, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, trong năm 2016 các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã thụ lý, giải quyết tổng số 105 vụ việc, tổng số tiền nhà nước phải bồi thường được xác định trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định của Tòa án giải quyết các vụ án dân sự về bồi thường nhà nước có hiệu lực pháp luật là hơn 53 tỷ, tăng hơn 11 tỷ so với năm 2015.
 

Kết quả giải quyết bồi thường năm 2016 cho thấy, hoạt động giải quyết bồi thường đã được các cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện nghiêm túc hơn, kịp thời thụ lý các vụ việc yêu cầu bồi thường khi có đủ căn cứ, giải quyết bồi thường đúng pháp luật, một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm...
Các công tác khác như triển khai thi hành Hiến pháp, công tác xây dựng văn bản, đề án, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện quản lý chuyên ngành về công tác bồi thường... cũng đạt được nhiều kết quả.
Trong năm 2017, Cục Bồi thường nhà nước sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện dự án Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thi hành Luật khi được thông qua; tiếp tục thực hiện công tác bồi thường theo quy định của pháp luật...
Báo cáo công tác đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, bà Văn Thị Khanh Thư, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cho biết, trong năm 2016, các hoạt động của Cục cơ bản đã được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Công tác xây dựng văn bản QPPL đã đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập của pháp luật và thực tiễn thi hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Công tác đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản đã đi vào nền nếp, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bà cũng cho biết, trong năm 2016, các Trung tâm Đăng ký đã giải quyết 702.202 đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin và văn bản thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2015. Đến cuối năm các Trung tâm Đăng ký đều đạt và vượt chỉ tiêu giao ước thi đua đã ký kết giữa 3 Trung tâm (Hà Nội, TP. HCM và TP. Đà Nẵng). 
 

Năm 2017, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm  nhằm triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả Bộ luật dân sự năm 2015; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định kết quả đạt được của hai đơn vị cơ bản yêu cầu đáp ứng được nhiệm vụ năm 2016. Điểm lại kết quả của hai đơn vị đã đạt được, Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường nhà nước và đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Cơ bản nhất trí với kế hoạch công tác năm 2017, Thứ trưởng yêu cầu: việc xây dựng hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành phải gắn kết với nhau, văn bản xây dựng phải giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; Trong bối cảnh tinh giản biên chế và nhiệm vụ ngày càng nặng nề, thì phải tính đến bài toán hiệu quả và làm thế nào để hiệu quả; Bên cạnh đó, phải sử dụng tốt công cụ quản lý nhà nước trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; Phải thấm nhuần tinh thần đổi mới, chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao đối với công việc; Tăng cường đoàn kết trong đơn vị, phối hợp giữa các đơn vị…
Hoàng Vy Anh