Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn - Giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay

10/07/2018
Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn  - Giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay
Chiều ngày 06/7/2018, Chi đoàn Văn phòng Tổng cục trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là Chi đoàn đầu tiên được lựa chọn để sinh hoạt “điểm” theo hướng dẫn tại Công văn số 67-CV/ĐTN ngày 04/6/2018 của Đoàn Bộ về việc gợi ý chủ đề sinh hoạt Chi đoàn năm 2018. Dự sinh hoạt Chi đoàn cùng với đoàn viên, thanh niên của Văn phòng Tổng cục có các đồng chí: Hồ Quang Huy - Ủy viên BCH Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn TN Bộ; Nguyễn Xuân Tùng - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục; Phạm Thị Thanh Nga - Phó Bí thư Đoàn TN Bộ, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Bộ; Vũ Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục.

Sinh hoạt định kỳ là hoạt động cơ bản, quan trọng của Chi đoàn
Khoản 3 Điều 17 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI khẳng định: “Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần...” Qua theo dõi, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhận thấy hoạt động của các Chi đoàn thời gian qua bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của một số Bí thư Chi đoàn vẫn còn yếu; phương pháp tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổ chức công tác Đoàn còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt Chi đoàn còn nghèo về nội dung, thiếu tính sáng tạo nên chưa thu hút được đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực tham gia... Do vậy, ngày 04/6/2018, BCH Đoàn Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 67-CV/ĐTN về việc gợi ý chủ đề sinh hoạt Chi đoàn năm 2018. Theo đó, Đoàn Bộ đã gợi ý chủ đề sinh hoạt từ tháng 6 đến tháng 12/2018 và lựa chọn 07 Chi đoàn để sinh hoạt điểm theo chủ đề hàng tháng. Thực hiện Công văn số 67-CV/ĐTN nêu trên, ngày 06/7/2018, Chi đoàn Văn phòng Tổng cục đã tổ chức sinh hoạt điểm, kết hợp chủ đề tháng 6 “Tuổi trẻ Tư pháp xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và tháng 7 “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”.
Sinh hoạt Chi đoàn là cơ hội để đoàn viên đề xuất sáng kiến, giải pháp
Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên Chi đoàn Văn phòng đã thảo luận sôi nổi, đánh giá kết quả các hoạt động triển khai thực hiện và đề xuất các sáng kiến, giải pháp tổ chức các hoạt động trong tháng 7 năm 2018 như: Tổ chức các hoạt động tình nguyện ngay tại một số trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ em mồ côi tại Hà Nội; thăm, tặng quà, tri ân các gia đình của các công chức, người lao động thuộc Văn phòng, thuộc Tổng cục là gia đình thương binh liệt sỹ, có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7; thi viết theo chủ đề hoặc thi hái hoa dân chủ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự trong Chi đoàn hoặc giữa các Chi đoàn thuộc Tổng cục; tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở; việc tiết kiệm điện, nước, phân loại rác, hưởng ứng phong trào bàn làm việc có cây xanh... để bảo vệ môi trường.
Ghi nhận kết quả công tác và chia sẻ một số khó khăn của Chi đoàn Văn phòng trong việc tổ chức triển khai các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua, đồng chí Vũ Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục đề nghị Chi đoàn tiếp tục phát huy vai trò thanh niên, tích cực hưởng ứng các hoạt động do Tổng cục, Đoàn cơ sở Tổng cục và Đoàn Bộ triển khai thực hiện. Đoàn cơ sở Tổng cục sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để Chi đoàn Văn phòng nói riêng và các Chi đoàn nói chung tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên. Đồng chí Phạm Thị Thanh Nga - Phó Bí thư Đoàn Bộ đề nghị Chi đoàn cần tập trung những hoạt động trọng điểm, hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn của đơn vị; BCH Chi đoàn tiếp tục lắng nghe ý kiến của đoàn viên để tổ chức các hoạt động thực sự vui tươi, phấn khởi, sinh động, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng để thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.
Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho công tác Đoàn, phong trào thanh niên
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục khẳng định, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng hiện chiếm số lượng lớn trong Văn phòng (15/30 biên chế, hợp đồng), đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác chuyên môn của đơn vị. Chi bộ luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho công chức trẻ và chú trọng lãnh đạo hoạt động của Chi đoàn, nhất là công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, công tác phát triển Đảng và xây dựng tính xung kích, gương mẫu của đoàn viên thanh niên.
Ghi nhận sự đổi mới và chuyển biến thực chất trong công tác Đoàn thời gian qua, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị Đoàn Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhất là các phong trào văn hóa công sở và công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời đề nghị Đoàn cơ sở Tổng cục, Chi đoàn Văn phòng chủ động hơn nữa trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác và luôn xung kích, gương mẫu thực hiện các phong trào do Đoàn Bộ triển khai.
Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi đoàn
Tham dự buổi sinh hoạt điểm của Chi đoàn Văn phòng, đồng chí Hồ Quang Huy - Ủy viên BCH Đoàn khối, Bí thư Đoàn Bộ đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Chi đoàn đạt được. Sau khi ghi nhận ý kiến phát biểu của các đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn, đồng chí Bí thư nhấn mạnh việc tổ chức tốt sinh hoạt Chi đoàn là yêu cầu xuất phát từ chính thực tiễn hoạt động của tổ chức Đoàn. Thông qua sinh hoạt Chi đoàn, BCH có dịp thông tin, phổ biến, quán triệt kịp thời chủ trương, phong trào của Đoàn cấp trên tới mỗi đoàn viên, đồng thời, các đoàn viên có dịp cùng nhau trao đổi, thảo luận, đưa ra các đề xuất, giải pháp, sáng kiến để tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động Đoàn thiết thực, hiệu quả.
BCH các Chi đoàn cần thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, lắng nghe đoàn viên một cách trực tiếp hoặc tận dụng các công cụ thuận tiện, hiện đại (như nhóm Zalo, Facebook...). Trên cơ sở đó, thủ lĩnh thanh niên cần tổng hợp, mạnh dạn đề xuất, báo cáo cấp ủy việc tổ chức các hoạt động. Nếu sinh hoạt Chi đoàn thực sự sáng tạo, sôi nổi, đổi mới, không mang nặng tính hành chính thì sẽ thu hút, tập hợp được đoàn viên tham gia ngay cả khi tổ chức sinh hoạt ngoài hoặc cuối giờ làm việc hành chính. Nội dung hoạt động Đoàn cần bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, có kế hoạch cụ thể, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của Ủy viên BCH, đoàn viên... trong việc triển khai thực hiện. Với đặc thù của Chi đoàn Văn phòng Tổng cục, BCH Chi đoàn cần thúc đẩy việc nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp, đồng thời quan tâm các hoạt động nâng cao năng lực phục vụ, đảm bảo phù hợp với vai trò, chức năng của các nhóm đoàn viên thanh niên trong đơn vị (do tính chất tham mưu tổng hợp và phục vụ hành chính của Văn phòng). Cần quán triệt tinh thần “tình nguyện tại chỗ” với nguồn lực tại chỗ, địa bàn tại chỗ, sản phẩm tại chỗ; hướng đến mục tiêu “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, đạo đức, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề trong mỗi đoàn viên, thanh niên để xây dựng môi trường làm việc thực sự hiệu quả, gắn bó và nghĩa tình.
Đối với Đoàn cơ sở Tổng cục, đồng chí Bí thư Đoàn Bộ đề nghị BCH Đoàn Tổng cục cần phải phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ Đoàn trong mọi công việc; thực hiện hướng dẫn, quán triệt việc sinh hoạt định kỳ của các Chi đoàn trực thuộc; theo dõi sát sao và phân công các Ủy viên BCH tham gia sinh hoạt cùng với các Chi đoàn. Các văn bản của Đoàn Bộ khi triển khai cần được  hướng dẫn, giải thích cụ thể, chi tiết, phù hợp với thực tế của Tổng cục để các Chi đoàn thực hiện thuận lợi, dễ dàng, hiệu quả. Đặc biệt, BCH Đoàn cơ sở Tổng cục phải phát huy hơn nữa vai trò điều phối các nguồn lực, liên kết với các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương để tổ chức các hoạt động vừa gắn kết công tác chuyên môn, vừa thực hiện các hoạt động Đoàn như tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; hội nghị hội thảo, nghiên cứu khoa học... Đây cũng là giải pháp cơ bản để giải quyết tình trạng thiếu kinh phí hoạt động của Đoàn. Đồng chí Bí thư Đoàn Bộ cũng trân trọng cảm ơn và mong muốn Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục tiếp tục quan tâm định hướng, tạo điều kiện để Chi đoàn tiếp tục hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.
Sinh hoạt điểm của Chi đoàn Văn phòng Tổng cục với sự tham dự của Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Đoàn cơ sở Tổng cục và đại diện Chi bộ, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục diễn ra thật gần gũi, cởi mở, thực chất đã tạo được niềm tin, trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên nói chung và cán bộ Đoàn nói riêng. Chi đoàn Văn phòng cũng như các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án sẽ tiếp tục duy trì và phát huy tốt vai trò của các buổi sinh hoạt Chi đoàn để tổ chức Đoàn thực sự gắn bó với mỗi đoàn viên, thanh niên và cũng để mỗi đoàn viên, thanh niên thấy yêu thương và tin tưởng tuyệt đối vào tổ chức Đoàn TN./.
 
Nguyễn Thị Ngân - Phó BT Đoàn cơ sở Tổng cục THADS