Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp (mở rộng) lần thứ V

11/05/2018
Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp (mở rộng) lần thứ V
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, chiều ngày 10/5/2018, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Bộ (mở rộng) lần thứ V. Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe trình bày dự thảo báo cáo kết quả triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên 05 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 07 tháng cuối năm 2018; dự thảo Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ; dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 01 TB/ĐTN ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Bộ về công tác tổ chức, kiểm tra Đoàn Bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới...
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Bộ, đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp tích cực của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong thời gian vừa qua; đồng thời đồng chí đã gợi mở thêm một số nhiệm vụ cần khẩn trương tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau: (i) Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 trên sở sở ý kiến của các đại biểu tham gia góp ý tại cuộc họp, dự kiến gửi xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong tháng 6 năm 2018 trước khi trình Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, cho ý kiến (ii) Chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ủy Ban Kiểm tra Đoàn Bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong đó cần xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, trách nhiệm của các thành viên trong Ủy Ban nhằm phát huy tối đa sức mạnh của tập thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ Tư pháp lần thứ VI đã đề ra (iii) Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra phối hợp với Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ (iv) Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ Đoàn các cấp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi nhằm đảm bảo sự kế thừa và tính liên tục của từng giai đoạn (v) Giao Văn phòng Đoàn Bộ và các Ban chuyên môn nghiên cứu hình thức, nội dung chương trình giao lưu thanh niên giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào dự kiến tổ chức tại tỉnh Quảng Bình năm 2018.

Trước đó nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), Ban Thường vụ Đoàn Bộ và các đồng chí Cụm trưởng, Cụm Phó các Cụm thi đua trực thuộc Đoàn Bộ đã tổ chức Lễ dâng hương tại ban thờ Bác tại Phòng truyền thống của Bộ Tư pháp.
 
                                                                   Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ