Đăng ký nghỉ phép – một trong những quy định bảo đảm quyền lợi cho công chức, người lao động

06/12/2017
Đăng ký nghỉ phép – một trong những quy định bảo đảm quyền lợi cho công chức, người lao động
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong ngày 06/12, Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Thị Minh - Trưởng Ban dẫn đầu đã thực hiện thanh tra, giám sát việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động theo quy định của pháp luật tại 04 đơn vị: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế.
Cùng tham dự buổi giám sát có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ và các đồng chí là thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
Tại buổi làm việc, Ban Thanh tra nhân dân đã tập trung giám sát 3 nội dung chủ yếu về: chế độ nghỉ phép hàng năm; chế độ bảo hiểm xã hội về thai sản; chế độ chính sách đối với người lao động trong thời gian người lao động không nghỉ phép nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trong thực hiện công tác Thanh tra nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 Trong năm 2017, các đơn vị nêu trên đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về các chế độ chính sách cho công chức, người lao động của đơn vị. Với đặc thù cán bộ nữ nhiều hơn cán bộ nam, nên chế độ thai sản đối với cán bộ nữ được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, Thủ trưởng các đơn vị đã tạo điều kiện cho các cán bộ được nghỉ phép theo quy định của pháp luật để giải quyết các công việc cá nhân, gia đình, cũng như để tái sản xuất sức lao động. Để đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động trong thời gian lao động không nghỉ phép, nhiều đơn vị đã thực hiện việc thanh toán chế độ  cho cán bộ.

Theo bà Khương Thị Thanh Huyền, các đơn vị cần phải có kế hoạch đăng ký nghỉ phép của cán bộ ngay từ đầu năm để chủ động trong việc phân công lao động; đồng thời cần có sự quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ không nghỉ phép, đặc biệt là chú ý đến chế độ cho cán bộ trong thời gian lao động không nghỉ phép theo quy định của pháp luật. Bà cũng mong muốn các đơn vị có báo cáo số liệu cụ thể để cho thấy bức tranh toàn cảnh về nghỉ phép: cán bộ không có nhu cầu nghỉ phép, cán bộ có nhu cầu nghỉ phép nhưng do đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng chưa thể nghỉ phép… để có những đề xuất giải pháp cụ thể.
Đồng tình với quan điểm trên, bà Nguyễn Thị Minh đề nghị, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch đăng ký nghỉ phép cho cán bộ theo quy định của pháp luật, cũng như theo thỏa thuận của Thủ trưởng đơn vị và người lao động. Trên cơ sở đó, những trường hợp người lao động đã đăng ký nghỉ phép, nhưng do yêu cầu công việc, không được nghỉ phép thì đơn vị phải thanh toán chế độ cho cán bộ để đảm bảo sự công bằng.
Hoàng Vy Anh