Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017-2022

17/03/2017
Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017-2022
Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 (Đại hội), vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ và các đồng chí Phó Bí thư: Hồ Quang Huy, Nguyễn Thị Minh Phương.
Tại cuộc họp, Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp báo cáo các công việc chuẩn bị Đại hội đã triển khai những tháng đầu năm 2017, theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội gồm 05 đồng chí do đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ làm Trưởng ban; thành lập 04 Tiểu ban Đại hội là: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Hậu cần; xây dựng, trình Đảng ủy cho ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khóa V trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp khóa V…

Các thành viên dự cuộc họp đã phát biểu đánh giá các công việc đã thực hiện, đề xuất giải pháp để triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội có hiệu quả trong thời gian tới, trong đó tập trung lấy ý kiến các tổ chức Đoàn trực thuộc và hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khóa V, Đề án Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022, công tác tuyên truyền, hậu cần về Đại hội và biên soạn Kỷ yếu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp khóa V.
Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp