Khảo sát việc thực thi pháp luật hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức hòa giải, trọng tài

12/10/2018
Khảo sát việc thực thi pháp luật hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức hòa giải, trọng tài
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Dự án JICA Việt Nam, trong 2 ngày 09 và ngày 10/10/2018, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, VCCI, một số cơ quan, đơn vị, tổ chức khác tại thành phố Đà Nẵng thực hiện khảo sát thực trạng về thực thi pháp luật hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức hòa giải, trọng tài. Tham dự đoàn Khảo sát có sự tham gia của đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học - Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các chuyên gia dài hạn của Dự án JICA. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trưởng đoàn kháo sát.

Để tổng hợp, đánh giá toàn diện, đa dạng và bám sát vào thực tiễn, hoạt động đã lấy ý kiến của những người trực tiếp làm công tác thực thi pháp luật về hợp đồng như: thẩm phán, thư ký của các Tòa chuyên trách, cấp quận, huyện của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; luật sư, công chứng viên, pháp chế các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tín dụng... Tổ chức tọa đàm nhỏ lấy ý kiến trực tiếp tại các tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Tòa án nhân dân, Sở tư pháp, Đoàn luật sư thành phố, Phòng công chứng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Đà Nẵng, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.
Tại các hoạt động, nội dung thảo luận được tập trung vào quy định pháp luật, hiệu quả áp dụng trong thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự, pháp luật khác có liên quan (bảo vệ người tiêu dùng, lao động, thương mại, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm và tố tụng…), như: kết quả ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Bộ luật dân sự; sự đồng bộ, thống nhất trong các văn bản pháp luật về thỏa thuận bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm, đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, mua bán quyền tài sản, hợp đồng có nghĩa vụ trong tương lai, bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự, xử lý tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực hợp đồng và quan hệ với đăng ký tài sản, giao dịch, xác định thành viên hộ gia đình, hợp đồng lao động và quyền người lao động; áp dụng phương thức trọng tài, hòa giải trong giải quyết tranh chấp hợp đồng; …
Trên cơ sở kết quả khảo sát, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế sẽ tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện đánh giá thực trang, các đề xuất, giải pháp về hoàn thiện thể chế, áp dụng pháp luật, cơ chế tài phán trong tranh chấp hợp đồng, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao về việc xây dựng Đề án “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại và phương thức giải quyết tranh chấp khác ngoài tố tụng theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản” (Mục II.3 Nghị quyết số 99/NQ-CP).
Ngô Thu Trang
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế