Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

13/09/2018
Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường
Thực hiện Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau khi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, chiều ngày 11/9/2018, Đoàn công tác liên ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế) đã tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tỉnh Nghệ An. Đối tượng được lựa chọn để tiến hành điều tra, khảo sát là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên - môi trường - Doanh nghiệp có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động với nhiều dự án được thực hiện trong và ngoài tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, đồng chí Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Lãnh đạo các Chi cục, các phòng chức năng của Sở, Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên - môi trường đã thông tin về tình hình thực hiện pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở Nghệ An, trong đó đặc biệt là những thuận lợi và khó khăn của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư về tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn và những bất cập, mâu thuẫn trong chính các văn bản quy phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường cũng đã được đề cập, thảo luận.  
Tại buổi làm việc, một số vấn đề pháp lý cũng đã được Đoàn công tác giải đáp theo thẩm quyền, đồng thời những kiến nghị, đề xuất cũng được ghi nhận, tổng hợp nhằm tiếp tục tham mưu, đề xuất với các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi các quy định, góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, dễ tiếp cận các nguồn lực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Cục Quản lý XLVPHC và TDTHPL