Tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu về pháp luật của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

08/08/2018
Tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu về pháp luật của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ
Sáng 08/8, Bộ Tư pháp đã tổ chức tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu về pháp luật của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp.
Phát biểu tại buổi tập huấn, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương nhấn mạnh việc tìm kiếm các thông tin pháp luật nước ngoài phục vụ nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn là rất quan trọng và cần thiết đối với các cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp. Đồng chí mong muốn các học viên tham gia tập huấn khai thác có hiệu quả các thông tin trong Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ để phục vụ công việc của mình.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe Tiến sỹ Carol Mitchell – Giám đốc Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chi nhánh tại Jakarta giới thiệu rất nhiều thông tin hữu ích giúp khai thác, sử dụng Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ một cách hiệu quả, thiết thực, cụ thể như: cách thức cung cấp thông tin pháp luật, nguồn thông tin pháp luật Hoa Kỳ, nguồn thông tin pháp luật ASEAN, nguồn thông tin pháp luật quốc tế…