Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp làm việc với đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Thái Lan

07/08/2018
Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp làm việc với đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Thái Lan
Ngày 07/8, một số đơn vị thuộc Bộ đã làm việc với đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Thái Lan về nội dung nghiên cứu so sánh tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Bộ Tư pháp Thái Lan với Bộ Tư pháp các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam.
Nghiên cứu này nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Thái Lan và Việt Nam về pháp luật và tư pháp - một trong những nội dung đã quy định trong Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp được ký kết giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Thái Lan ngày 23/3/2015.

Tại buổi làm việc, các cán bộ, chuyên gia đến từ Viện Khoa học pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã trao đổi với đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Thái Lan một số nội dung liên quan đến: tổng quan về hệ thống tư pháp Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Việt Nam; tìm hiểu về lĩnh vực thi hành án dân sự; hệ thống tư pháp vị thành niên; bảo vệ nhân quyền và trợ giúp pháp lý; hợp tác với các nước ASEAN; các thông tin liên quan khác.

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Thái Lan là cơ hội để hai bên trao đổi, học hỏi về hệ thống pháp luật mỗi nước, từ đó góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa các cơ quan tư pháp và pháp luật hai nước nói riêng.