Tập huấn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc trong XD cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Sơn La

14/05/2018
Tập huấn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc trong XD cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Sơn La
Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kế hoạch công tác năm 2018, ngày 09/5/2018, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) và Sở Tư pháp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp – Hộ tịch các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh.


Tại Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã giới thiệu về vị trí, vai trò và ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới; các tiêu chí tiếp cận pháp luật; điều kiện, thẩm quyền công nhận; quy trình, kỹ năng rà soát, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL.
Tại Hội nghị, các đại biểu còn được thông tin về thực trạng qua 01 năm thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, đồng chí báo cáo viên pháp luật còn giải đáp các khó khăn, vướng mắc của một số công chức Tư pháp – Hộ tịch, trong đó tập trung vào cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; nội dung về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp xã; sử dụng kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá nông thôn mới; phân tích rõ hơn một số bước trong quy trình đánh giá…