Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2017

16/02/2017
Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2017
Ngày 14/02/2017, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2017. Tham dự Hội nghị có ThS. Nguyễn Hùng Vừa - Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ) thuộc Trường.
 
Tại Hội nghị, CCVC&NLĐ đã được nghe ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác học sinh báo cáo sơ bộ công tác tuyển sinh năm 2016 và Dự thảo Phương án tuyển sinh năm 2017. Theo đó, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhưng công tác tuyển sinh năm 2016 chỉ đạt trên 50% chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu năm 2016 được giao là 600 học sinh); năm 2017, đứng trước nhiều khó khăn về công tác tuyển sinh, Lãnh đạo Nhà trường đã chỉ đạo Phòng Đào tạo và Công tác học sinh xây dựng phương án tuyển sinh từ đầu năm và phấn đấu đạt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao. Tại Hội nghị CCVC&NLĐ đã tích cực đóng góp rất nhiều giải pháp hữu ích nhằm tăng cường tính hiệu quả, tiết kiệm trong công tác tuyển sinh.
Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Hùng Vừa đã ghi nhận những kết quả mà tập thể CCVC&NLĐ Nhà trường đã đạt được trong năm qua và nhấn mạnh, công tác tuyển sinh ngày càng khó khăn với nhiều thách thức. Vì vậy, đề nghị CCVC&NLĐ Nhà trường phải tập trung trí tuệ và dành thời gian để hiến kế cho công tác tuyển sinh năm nay và các năm tiếp theo. ThS. Nguyễn Hùng Vừa đề nghị Phòng Đào tạo và Công tác học sinh tiếp thu tất các ý kiến góp tại Hội nghị để bổ sung vào phương án tuyển sinh, đồng thời cũng khẳng định ngoài những giải pháp mới, Nhà trường vẫn tiếp tục sử dụng một số giải pháp truyền thống để tuyển sinh, bên cạnh đó chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào việc nâng cao công tác tuyển sinh như tăng cường quảng bá trên Website Nhà trường và các trang mạng xã hội khác….