Quản trị rủi ro pháp lý cho các Cơ quan thi hành án dân sự khu vực phía Nam

13/02/2017
Quản trị rủi ro pháp lý cho các Cơ quan thi hành án dân sự khu vực phía Nam
Trong hai ngày, ngày 10 và 11/02/2017 tại TP. Cần Thơ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch công tác năm 2017, nhằm nâng cao kỹ năng trong công tác lãnh đạo quản lý, cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (THADS), Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp (Cục CTPN) tổ chức chương trình bồi dưỡng “Quản trị rủi ro pháp lý cho cơ quan thi hành án dân sự”.
 
Tham gia lớp bồi dưỡng là các Cục trưởng, Chi cục trưởng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó phòng kế toán,… đến từ các Cục, Chi cục THADS các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Ông Mai Lương Khôi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và bà Hoàng Kim Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Tổng Cục thi hành án dân sự đã tham gia trình bày, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm tại lớp bồi dưỡng. Trong hai ngày, các báo cáo viên và học viên đã cùng trao đổi 02 chuyên đề Kỹ năng quản lý, hạn chế những rủi ro và kiện tụng pháp lý trong tổ chức thi hành án” bao gồm những nội dung: Rủi ro, các yếu tố tác động; Rủi ro pháp lý; Rủi ro trong công tác nhân sự; Rủi ro trong chỉ đạo, điều hành; Rủi ro trong quản lý kinh phí, quản lý và phát triển cơ sở vật chất; Rủi ro trong chuyên môn, nghiệp vụ; Quản trị rủi ro trong THADS… và chuyên đề “Quản lý tài chính trong cơ quan Thi hành án dân sự. Những khó khăn, vướng mắc; Những vi phạm, sai sót phổ biến trong hoạt động kế toán nghiệp vụ, kế toán ngân sách các cơ quan THADS, nguyên nhân và giải pháp khắc phục”, gồm các nội dung như: Cơ chế tài chính trong cơ quan THADS; Nguyên tắc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Phân cấp quản lý tài chính trong hệ thống THADS; Hoạt động thu – chi tiền, nhập – xuất tài sản trong THADS; Những kết quả đạt được trong công tác quản lý tài chính-kế toán; Những vi phạm, sai sót phổ biến trong hoạt động quản lý tài chính kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ tại các cơ quan THADS;…
Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam đã cho biết bám sát chủ trương của Đảng và nhà nước về tổ chức và hoạt động của hệ thống THADS, đồng thời thông qua việc đánh giá những kết quả đạt được của hệ thống tổ chức THADS trong năm 2016, bên cạnh những kết quả tốt đẹp đã đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập, do đó đặt người làm công tác THADS đứng trước những rủi ro, thách thức (ví dụ: khi thực hiện nhiệm vụ, nhiều chấp hành viên chủ yếu tập trung vào việc làm thế nào đạt được kết quả như mong muốn mà không chú trọng đến quy trình luật định nên dễ phát sinh rủi ro). Mặt khác, trong quản lý, điều hành, cán bộ thường quan tâm đến yếu tố chuyên môn mà ít quan tâm đến khía cạnh tài chính mà lĩnh vực này thường phát sinh rủi ro. Nắm bắt được những yêu cầu trên, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức chương trình bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng ngừa rủi ro pháp lý cho những người làm công tác THADS.
Đúng như mục đích và tên gọi, chương trình bồi dưỡng đã góp phần hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự các địa phương khu vực phía Nam quản trị rủi ro pháp lý cho đơn vị mình./.
                                                                             Út Hạnh