Tài liệu phục vụ cuộc họp TVTĐ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 185/2013/NĐ-CP

08/10/2018
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đăng tải tài liệu phục vụ cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 124/2015/NĐ-CP).
Thời gian:  14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2018 (Thứ năm)
Địa điểm: Hội trường Đa năng, nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)
Chủ trì:  Ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Triệu Thị Bình, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (ĐTCQ: 0243.6273.9796 -  DĐ: 09.7359.7539, email: binhtt@moj.gov.vn).
Xin xem tệp đính kèm hồ sơ thẩm định.