Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ nhất, cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học - Đợt 1 năm 2017 của Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

(xem chi tiết tại file đính kèm)

(xem chi tiết tại file đính kèm)