Thông báo tuyển sinh Trung cấp Luật năm 2017 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh
- Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập, không trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp ngành khác trở lên.
2. Thời gian đào tạo
- Hai năm: Đối với học sinh đã tốt nghiệp hệ Trung học phổ thông.
- Ba năm: Đối với học sinh đã tốt nghiệp hệ Trung học cơ sở.
3. Chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh
- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy: 300 chỉ tiêu
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (không phải thi tuyển)
4. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ dự tuyển và nhập học
- Đợt 01:
+ Thời gian phát hành, nhận hồ sơ dự tuyển: từ 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017;
+ Thời gian nhập học: dự kiến 26 tháng 4 năm 2017.
- Đợt 02:
+ Thời gian phát hành, nhận hồ sơ dự tuyển: từ 01 tháng 5 năm 2017 đến ngày 25 tháng 9 năm 2017;
+ Thời gian nhập học: dự kiến 28 tháng 9 năm 2017.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ, trong đó có đầy đủ những giấy tờ sau:
- Phiếu đăng ký tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (Theo mẫu kèm theo thông báo này);
- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc đơn vị đang công tác;
- 01 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận trên phong bì.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do trạm Y tế xã, phường cấp;
Thí sinh nộp bản photo không có chứng thực xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực đối với các giấy tờ sau:
- Học bạ Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc;
- Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
- Giấy khai sinh.
Lưu ý: Khuyến khích thí sinh nộp 01 nộp bản photo không có chứng thực xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc đối với các giấy tờ yêu cầu trên.
6. Chế độ chính sách đối với học sinh
a. Miễn, giảm học phí
- Miễn 100% học phí đối với học sinh là người tốt nghiệp Trung học cơ sở; con của bệnh binh; người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
-  Giảm 70% học phí đối với học sinh là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;
- Giảm 50% học phí cho các đối với học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
b. Mức học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác
- Đối với học sinh là người dân tộc thiểu sô thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; người dân tộc kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo mức học bổng chính sách từ 672.000 đồng đến 1.120.000 đồng/ tháng;
- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân; hỗ trợ tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại với mức hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/năm, hỗ trợ lệ phí tuyển sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế.
c. Học bổng khuyến khích học tập
Học sinh được hưởng học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.
7. Lệ phí phát hành hồ sơ và lệ phí xét tuyển
- Lệ phí phát hành hồ sơ tuyển sinh: 40.000 đồng/ hồ sơ.
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh.
Lưu ý: Ngoài lệ phí phát hành hồ sơ tuyển sinh và lệ phí xét tuyển, Nhà trường không thu thêm bất cứ khoản thu nào khác cho công tác tuyển sinh.
8. Thông tin liên hệ
- Phòng Đào tạo & Công tác học sinh Trường Trung cấp Luật Tây Bắc - Tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 0223.789.919 - 0975.305.042 (Cô Lâm)- 0975.366.172 (Thầy Nghị)
- Email: :  lhhanh@moj.gov.vn.