Thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, ngày 29/5/2018 Công đoàn Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 2136/UBND-TH ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội, để tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ có nhu cầu mua nhà ở xã hội biết, Công đoàn Bộ Tư pháp thông báo tới các đơn vị về tiêu chuẩn, tiêu chí với đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định, thông tin về các dự án phát triển nhà ở xã hội đã và đang triển khai trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:
Về số lượng dự án: cho đến thời điểm hiện tại có 34 dự án (không bao gồm nhà ở cho công nhân và sinh viên), trong đó:
- 09 dự án đang thực hiện bán nhà, cho thuê nhà ở xã hội.
- 25 dự án đang triển khai (dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2018 – 2020).
Thông tin dự án, thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn mua nhà công khai trên trang website của Sở Xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn, điện thoại liên hệ 0243.976.1294)
Ban Thường  vụ Công đoàn Bộ đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn các đơn vị thông báo tới công chức, viên chức, người lao động của đơn vị có nhu cầu xem xét, lựa chọn, đăng ký và gửi thông tin về Công đoàn Bộ Tư pháp để tổng hợp chung và hỗ trợ, hướng dẫn. Các vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp; điện thoại: 046.273.9350 hoặc số di động: 096.5885.425./.