Tin hoạt động

LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG,NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

Ngày 25/6/2018 vừa qua, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp chuyên đề: "chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo" trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Lớp bồi dưỡng do Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 hỗ trợ kinh phí.

ĐỐI THOẠI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẰM TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI

Thực hiện Kế hoạch năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp (gọi là Chương trình 585), trên cơ sở nhiệm vụ do Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp và Kế hoạch năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Chính phủ Quý IV/2018, ngày 06/7/2018 tại TP. Đà Nẵng, Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp và các Sở, ngành liên quan, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp của các địa phương ở Khu vực các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi…. Tổ chức Hội nghị đối thoại “Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. Chủ trì Hội nghị đối thoại có TS. Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình 585, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp. Chương trình có sự tham dự của đại diện Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG) cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi….và các cơ quan báo, đài tham dự.

Hội nghị đối thoại về các vướng mắc, bất cập của quy định pháp luật hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng và hướng hoàn thiện

Ngày 04/7/2018 tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đối thoại về các vướng mắc, bất cập của quy định pháp luật hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng và hướng hoàn thiện do Ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó trưởng Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì cùng sự góp mặt của các chuyên gia, đại diện trung tâm trọng tài thương mại Việt Nam (VIAC) - Ông Vũ Ánh Dương, đại diện các công ty luật, luật sư, luật gia, và cộng đồng doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện phát trực tiếp các hoạt động trên trang Facebook của Chương trình 585

Đề hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc phát trực tiếp hoạt động Bồi dưỡng, Tọa đàm, Hội nghị đối thoại trên Trang Facebook của Chương trình 585 tại địa chỉ theo đường link sau: http://facebook.com/hotrophaply2018/about/?-rdr các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo các bước cụ thể như sau: