Tin hoạt động

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP Ở HÀ TĨNH

Trong những năm qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả cao, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Kết quả đó có sự đóng góp của Sở Tư pháp trong tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bảo hiểm cho doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BĐH ngày 08/01/2016 của Ban điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016; ngày 09/8/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bảo hiểm cho cho gần 150 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng kế toán và cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Bắc Giang.

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 585

Chiều 3/7/2017, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) đã có buổi làm việc về để nghe báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của Chương trình 585. Tham dự buổi làm việc có các Phó trưởng ban, thành viên Ban Quản lý Chương trình là lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và cán bộ kiêm nhiệm tham gia Chương trình 585.

Những điểm cần biết về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua có 4 chương với 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Quyết định Phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ban hành Quyết định số 863/QĐ-585 ngày 19/6/2017 về việc Phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.