Tin hoạt động

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT - CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM, BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, ngày 06/7/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ pháp luật, Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về các quy định pháp luật về hợp đồng lao động, các quy định pháp luật về thuế.

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020

Nhằm Bổ sung kịp thời cán bộ cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585) do có 02 cán bộ chuyển sang đơn vị khác; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Chương trình 585 trong năm 2018 và những năm tiếp theo; Đảm bảo các hoạt động của Chương trình được triển khai một cách kịp thời, hiệu quả và đúng tiến độ. Ban Quản lý Chương trình 585thông báo tuyển dụng 02 Cán bộ làm việc tại Văn phòng Chương trình 585. Thực hiện hoạt động bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quản lý và thực hiện cập nhật thông tin trên trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Thực hiện hoạt động chương trình kinh doanh và pháp luật trên Đài truyền hình Việt Nam và thực hiện các nhiệm khác theo phân công của Ban Quản lý Chương trình 585.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 20/3/2018, Ban Quản lý Chương trình 585 ra Quyết định số 463/QĐ-585 về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để quản lý vận hành Trang thông tin. Thành viên Ban Biên tập gồm có: Ông Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến và giáo dục pháp luật, Thành viên Ban Quản lý Chương trình 585 - Trưởng ban; Ông Trần Minh Sơn, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký Chương trình 585 - Phó Trưởng ban; Bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Thành viên; Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ pháp luật dân sự - kinh tế - Thành viên; Ông Trần Thanh Tùng, Văn phòng Chương trình 585, Thành viên.

ĐỐI THOẠI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẰM TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI

Thực hiện Kế hoạch năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp (gọi là Chương trình 585), trên cơ sở nhiệm vụ do Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp và Kế hoạch năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Chính phủ Quý IV/2018, ngày 06/7/2018 tại TP. Đà Nẵng, Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp và các Sở, ngành liên quan, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp của các địa phương ở Khu vực các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi…. Tổ chức Hội nghị đối thoại “Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. Chủ trì Hội nghị đối thoại có TS. Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình 585, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp. Chương trình có sự tham dự của đại diện Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG) cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi….và các cơ quan báo, đài tham dự.