Tin hoạt động

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017 VÀ TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA CHƯƠNG TRÌNH 585

Chiều ngày 29/12, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585) đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 và trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình 585.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 PHỐI HỢP VỚI VTCA VÀ ACCA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI “CẬP NHẬT THUẾ 2017”

Nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật các thay đổi về chính sách và quản lý thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giải đáp vướng mắc và hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thanh quyết toán thuế cuối năm 2017, ngày 20/12/2017, tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình 585 đã phối hợp với Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Hội nghị đối thoại cập nhật thuế 2017 (Tax updates). Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là kế toán viên, kế toán trưởng, phụ trách tài chính của các doanh nghiệp thuộc thành viên của ACCA và VTCA.

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRAO ĐỔI MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA; HỢP TÁC XÃ

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2015-2020, Bộ Tư pháp (sau đây viết tắt là Chương trình 585), ngày 18/12/2017 vừa qua, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã tổ chức 01 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tại Hà Tĩnh và thu hút sự tham dự đông đảo của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ THƯ KÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp (sau đây viết tắt là Chương trình 585), ngày 21 tháng 11 năm 2017 vừa qua, Ban Quản lý Chương trình 585 đã tổ chức Hội nghị trao đổi kết quả hoạt động năm 2017 và đề xuất mô hình hoạt động của Tổ Thư ký Chương trình 585 năm 2018 tại tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý Chương trình 585 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về thuế và các vấn đề về tài chính, ngân hàng dành cho doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở Quyết định số 55b/QĐ-585 ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017 của Chương trình 585 và Kế hoạch số 5054/KH-858 ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ban Quản lý Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình 585 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về thuế và tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.