Tin hoạt động

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Được sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585), vừa qua, Trung tâm hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Quảng Bình.

SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Ngày 30/8/2017, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã tổ chức chương trình “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017” với sự tham gia của gần 100 đại biểu là cán bộ pháp chế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 - Bộ Tư pháp.

DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG VỚI PHÁP LUẬT KINH DOANH

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), vào 2 ngày 18 và 19/8 vừa qua Chương trình 585 đã tổ chức 02 Tọa đàm để triển khai Chế định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Tọa đàm trao đổi về các vướng mắc trong việc thi hành luật doanh nghiệp 2014 và luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi 2016).

ĐÁNH GIÁ, TRAO ĐỔI NHU CẦU VÀ MÔ HÌNH MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP TẠI CÁC ĐỊA BÀN KINH TẾ, XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Thực hiện Kế hoạch năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (gọi là Chương trình 585), trên cơ sở Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh các dự án Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, thực hiện giai đoạn 2015-2020, ngày 09/9/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và một số địa phương ở Khu vực các tỉnh phía Nam như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Tây Ninh, Long An, Trà Vinh…. Tổ chức Hội nghị đối thoại “Đánh giá, trao đổi nhu cầu và mô hình hoạt động mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”. Tham dự và chủ trì Hội nghị đối thoại có TS. Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình 585.

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 585

Chiều 3/7/2017, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) đã có buổi làm việc về để nghe báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của Chương trình 585. Tham dự buổi làm việc có các Phó trưởng ban, thành viên Ban Quản lý Chương trình là lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và cán bộ kiêm nhiệm tham gia Chương trình 585.

Những điểm cần biết về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua có 4 chương với 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.