Thông báo mời chào hàng
- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Chương trình 585.
- Tên gói thầu: Xây dựng Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam
- Tên dự án: Xây dựng Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 12 háng 6 năm 2012 đến ngày 18  tháng 06 năm 2012 (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ phát hành: Phòng 106 Nhà N4, trụ sở Bộ Tư Pháp, số 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội, số điện thoại: 04.62739640 ; Fax: 04.62739440                                        
- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 17h giờ, ngày 18   tháng 6 năm 2012 tại Tổ Thư ký Chương trình 585 tại địa chỉ nơi phát hành HSYC.
(Thông báo này thay thế Thông báo mời chào hàng đã đăng trên Báo Đấu thầu ngày 7,8,11/06/2012).