Thông báo mời chào hàng
Tên Bên mời thầu: Cục Bồi thường nhà nước- Bộ Tư pháp.
Tên gói thầu:
- Gói thầu: “Mua sắm thiết bị tin học ”.
- Gói thầu: “Mua sắm bàn, ghế và tủ tài liệu”.
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 9 giờ 30 ngày  7 tháng 12 năm 2011.
Địa chỉ phát hành: phòng số 217 – nhà N4 - Cục Bồi thường nhà nước – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04. 62739426     
Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất 10h ngày 12 tháng 12 năm 2011 tại phòng số 217 – nhà N4 - Cục Bồi thường nhà nước – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội