Thông tư số 20/2014/TT-NHNN ngày 12/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định về các khoản thu, tạm ứng của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt 17/09/2014

Ngày 12/8/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-NHNN quy định về các khoản thu, tạm ứng của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 17/09/2014

Ngày 11/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 17/09/2014

Ngày 11 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27 /2014/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp kèm theo Thông tư số 27 /2014/TT-BGDĐT. 

Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải 17/09/2014

Ngày 08/8/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non 16/09/2014

Ngày 07/8/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
Các tin đã đưa ngày: