Nghị định số 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

12/02/2016

Ngày 13/8/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010 và thay thế Nghị định số 137/2007/NĐ-CP ngày 16/8/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

 

Theo quy định tại Nghị định, các hình thức xử phạt chính bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền, trong đó mức phạt tiền tối đa là 30 triệu đồng; hình thức xử phạt bổ sung gồm: tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

            Nghị định quy định rõ, hành vi không đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp có mức phạt tiền tối đa đến 30 triệu đồng trong trường hợp đơn vị, doanh nghiệp đó có hành vi vi phạm với từ 501 người lao động trở lên. Ngoài ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội; buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.

Hành vi không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng cũng bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng khi vi phạm đối với mỗi người lao động.

Hành vi chậm trả: chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng - 500.000 đồng đối với mỗi người lao động...

Đối với người lao động, nếu có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo; phạt tiền từ 100.000 đồng – 300.000 đồng và bị buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội trong năm…

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bảo hiểm xã hội và các cơ quan, tổ chức khác như: hành vi không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không chốt sổ bảo hiểm xã hội đúng hạn; hành vi không giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tự nguyện đúng hạn…

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: