Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe

12/06/2013

Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe. Thông tư này hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nội dung khám sức khỏe (KSK), phân loại sức khỏe và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) được phép thực hiện KSK; áp dụng cho các đối tượng: KSK khi tuyển dụng, KSK khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, KSK khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, KSK định kỳ và các đối tượng khác. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp: Khám bệnh ngoại trú, nội trú trong các cơ sở KBCB; khám giám định y khoa, khám giám định pháp y, khám giám định pháp y tâm thần; khám để cấp giấy chứng thương; khám bệnh nghề nghiệp; KSK trong lực lượng vũ trang.

Thông tư quy định cụ thể về hồ sơ khám sức khỏe; thủ tục khám sức khỏe; nội dung khám sức khỏe; phân loại sức khỏe; cấp Giấy khám sức khỏe, theo đó đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. Giấy KSK có giá trị trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe. Kết quả KSK định kỳ có giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật về lao động.

Người thực hiện khám lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Người thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Người kết luận phải đáp ứng các điều kiện: Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng; được người có thẩm quyền phân công thực hiện việc phân loại sức khỏe, ký Giấy KSK, sổ KSK định kỳ. Việc phân công phải được thực hiện bằng văn bản và đóng dấu hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; điều kiện về năng lực thực hiện khám cận lâm sàng; hồ sơ, thủ tục công bố thực hiện việc khám sức khỏe; thời gian, trình tự giải quyết hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2013. Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế hướng dẫn KSK và Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: