Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

07/11/2013

Ngày 16 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan; từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi biểu diễn tác phẩm thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả... Đặc biệt, phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức phát sóng; 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Đây là mức phạt dành cho hành vi vi phạm của cá nhân. Trong cùng một hành vi vi phạm, khung phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần khung phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân và tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm, tên người biểu diễn; buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;…

Về phân cấp thẩm quyền xử phạt, thanh tra viên văn hóa, thể thao và du lịch, chiến sỹ công an đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt đến 5.000.000 đồng; Giám đốc Công an cấp tỉnh, Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền phạt tiền 50.000.000 đồng; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền phạt tiền đến 175.000.000 đồng; Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt đến 250.000.000 đồng;…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Nghị định này thay thế Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 và Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 của Chính phủ.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: