Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

06/11/2013

Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.

 

Theo đó, Nghị định bổ sung thời hạn bổ sung nội dung đơn yêu cầu thi hành án của đương sự trước khi ra quyết định thi hành án là 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không bổ sung hoặc bổ sung không đúng nội dung thì cơ quan thi hành án không thụ lý đơn yêu cầu và có văn bản trả lời cho đương sự biết. Một điểm đáng chú ý trong Nghị định là quy định về việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án, tức là khi có ít nhất một trong các đương sự có đơn yêu cầu định giá tài sản mà tại thời điểm thi hành án giá tài sản thay đổi tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá trị tài sản khi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu định giá tài sản của đương sự, Chấp hành viên phải tiến hành thủ tục định giá theo quy định pháp luật. Chi phí định giá do người yêu cầu định giá chịu.

Về xác định giá đối với tài sản kê biên, nếu ở Nghị định số 58/2009/NĐ-CP Chấp hành viên xác định giá đối với tài sản kê biên có giá trị nhỏ không quá 2.000.000 đồng thì ở Nghị định này không quá 5.000.000 đồng (tăng 3.000.000 đồng). Trường hợp không ký được hợp đồng dịch vụ, Chấp hành viên phải tham khảo ý kiến của các cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan và phải được lập thành văn bản hoặc biên bản có chữ ký của Chấp hành viên và cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn đó. Đây là một quy định mới so với Nghị định số 58/2009/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung nhiều quy định mới như: xử lý tài sản khi không có người tham gia đấu giá, thứ tự thanh toán tiền thi hành án, bổ sung thêm những trường hợp không phải chịu phí thi hành án, quy định về bảo đảm quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án…. Bên cạnh đó, Nghị định cũng giảm thời hạn cơ quan thi hành án dân sự thông báo và ấn định cho cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận vật chứng, tài sản bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước từ 30 ngày theo Nghị định trước đây xuống còn 10 ngày.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: