Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

09/01/2011

Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư này bao gồm: cán bộ, công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự; viên chức; hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; cán bộ công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn; Luật sư, cán bộ quản lý doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, khi các học viên này tham gia vào các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hội nhập, kinh tế quốc tế chuyên sâu do các cơ quan nhà nước tổ chức đào tạo ở trong nước.

 

Nội dung chi được chia thành 2 loại:

- Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước gồm các khoản chi: Chi thù lao, phụ cấp tiền ăn, đưa đón giảng viên; Chi tài liệu học tập theo nội dung chương trình khoá học cho học viên (không kể tài liệu tham khảo); Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc; Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi tập trung học; Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có); Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hội đồng xét kết quả; chi lễ khai giảng, bế giảng; Chi dịch thuật, biên soạn chương trình, giáo trình...

- Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở nước ngoài gồm các khoản chi: Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong nước; Chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài; Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu; Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài; Chi phí cho công tác tổ chức lớp học (khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình học tập với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài); Chi phí ăn, ở, đi lại; Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa).

Các mức chi được quy định cụ thể trong Thông tư: Giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương: Mức tối đa không quá 1.000.000 đồng/buổi; Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, Phó Bí thư tỉnh uỷ và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; Tiến sỹ khoa học: Mức tối đa không quá 800.000 đồng/buổi…; Mức hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập trung học tối đa không quá 50.000 đồng/ngày/học viên; Mức Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc tối đa không quá 200.000 đồng/học viên...

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC được bố trí hàng năm, các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương căn cứ vào nhu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của từng thời kỳ có thể sử dụng từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để tăng chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC và phải thực hiện theo nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này.Các tin đã đưa ngày: