Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

16/10/2013

Ngày 04/9/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 

Tại Nghị định này, Chính phủ quyết định nâng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với các mạng lên 1.220.000 đồng (thay vì mức 1.110.000 đồng như hiện nay).

Theo đó, mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân 01 liệt sỹ cũng tăng lên mức 1.220.000 đồng/tháng, 02 liệt sỹ là 2.440.000 đồng/tháng, 03 liệt sỹ là 3.660.000 đồng/tháng (so với quy định hiện hành đối với thân nhân 01 liệt sỹ là 1.110.000 đồng/tháng, từ 02 liệt sỹ trở lên là 1.983.000 đồng/tháng); trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.220.000 đồng/tháng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng là 976.000 đồng/tháng.

Với đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ngoài các khoản trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với nhân thân liệt sỹ nêu trên, còn được hưởng phụ cấp 1.023.000 đồng/tháng; người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình cũng được hưởng trợ cấp 1.220.000 đồng/tháng.
Ngoài ra, Nghị định cũng điều chỉnh tăng mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Cụ thể, mức trợ cấp được điều chỉnh từ mức 748.000 - 3.560.000 đồng/tháng (tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động) lên mức 822.000 - 3.913.000 đồng/tháng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B hiện đang từ 618.000
- 2.945.000 đồng/tháng sẽ tăng lên 679.000 - 3.237.000 đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2013 và thay thế Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/05/2012. Các khoản trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/07/2013.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: