Thông tư số 07/2013/TT-BGTVT ngày 03 tháng 05 năm 2013 quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe

12/06/2013

Ngày 03 tháng 05 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải quản lý trong phạm vi cả nước.

Theo Thông tư, Cơ quan quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe là Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe thống nhất trong phạm vi toàn quốc; Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại trung ương. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng được giao nhiệm vụ quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại địa phương.

Thông tư giao nhiệm vụ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam; nhiệm vụ của cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại trung ương, Sở Giao thông vận tải, cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại địa phương trong việc quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe; việc vận hành hệ thống thông tin giấy phép lái xe;  khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: