Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

23/06/2011

Theo đó, hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm: Tờ khai thông tin của người cao tuổi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao hộ khẩu; biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã; bản sao Quyết định của cơ sở bảo trợ xã hội về việc chuyển người cao tuổi về gia đình hoặc nhà xã hội đối với trường hợp người cao tuổi sống trong cơ sở bảo trợ xã hội được chuyển về địa phương.

Để hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người cao tuổi kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai thông tin của người cao tuổi kèm bản sao chứng minh thư hoặc hộ khẩu gửi Ủy ban nhân dân xã. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Tờ khai thông tin, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã tổ chức họp, xét duyệt và niêm yết công khai kết quả tại trụ sở. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trợ cấp hàng tháng. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ký Quyết định trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi.

Về mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm: Đơn của gia đình, cá nhân hoặc văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện mai táng người cao tuổi bị chết; bản sao giấy chứng tử.

Thủ tục thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng được quy định như sau: Gia đình, cá nhân, tổ chức thực hiện mai táng người cao tuổi làm hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân xã. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã xem xét và có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết. Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm ký Quyết định thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi.

Ngoài ra, để được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đơn, sơ yếu lý lịch của người cao tuổi gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn và sơ yếu lý lịch của người cao tuổi, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ của người cao tuổi và niêm yết công khai. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội huyện. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký Quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2011, thay thế Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: