Công văn đề nghị Sở Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ ngành cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cấp Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật

09/04/2012

Hiện nay, Bộ Tư pháp chuẩn bị nâng cấp Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng của Trang thông tin này, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin hai chiều giữa Bộ Tư pháp với địa phương, giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

Bộ Tư pháp đề nghị Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (sách, video clip, tờ gấp…) do cơ quan mình biên soạn và phát hành về Bộ Tư pháp.

Các tài liệu trên sẽ được Bộ Tư pháp chọn lọc để đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân trong cả nước.

Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp theo địa chỉ: 58, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc hộp thư điện tử pbgdpl@moj.gov.vn.Các tin đã đưa ngày: