Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên”

18/08/2010

Ngày 02/8/2010, tại Nghệ An, Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên”.

Hội thảo lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Với tinh thần cởi mở và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong thời gian vừa qua, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp, cách làm hay, mô hình hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên thời gian tới.

Các đại biểu cho rằng, Hội thảo thực sự là cơ hội tốt để Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường trao đổi, thảo luận và học hỏi được nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Các mô hình, giải pháp tiêu biểu, như: Câu lạc bộ sinh viên với pháp luật của Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng; mô hình tuyên truyền pháp luật cho sinh viên thông qua việc tham gia các phong trào, chương trình, sự kiện thực tiễn của Hội Sinh viên TP Đà Nẵng; mô hình tuyên truyền pháp luật của sinh viên tình nguyện của Đoàn Thanh niên trường Đại học Luật Hà Nội; các biện pháp lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với chương trình hoạt động của Đoàn, Hội trong trường học của Đoàn Thanh niên trường Đại học Hồng Đức; Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật của Đoàn thông qua công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của Đoàn Thanh niên ĐHQG TP Hồ Chí Minh; xây dựng tài liệu sinh hoạt chi đoàn về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Đoàn Thanh niên trường Đại học Vinh; sử dụng công cụ Internet trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên của Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh; Mô hình Phiên tòa giả định của Đoàn Thanh niên trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Mô hình “Kịch diễn đàn về tuyên truyền pháp luật” của Hội Sinh viên trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh

Để học sinh, sinh viên hiểu và thực hiện đúng pháp luật, nhiều đại biểu cho rằng cần phải có giải pháp riêng cho từng đối tượng học sinh, sinh viên ở từng vùng miền và hoàn cảnh khác nhau; lựa chọn cách thức tuyên truyền và nội dung tuyên truyền phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của học sinh, sinh viên. Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đề xuất kiến nghị: Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Tư pháp cần tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên bởi đây là đội ngũ trí thức trẻ tương lai của đất nước, lực lượng bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong thời gian vừa qua xảy ra một số vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong sinh viên, hiện tượng bạo lực học đường trong trường THPT... Việc phối hợp có thể thông qua tổ chức Hội thảo tại các vùng, miền, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong trường học hoặc tổ chức các hoạt động cụ thể, như: các cuộc thi tìm hiểu, cuộc thi video clip trên mạng xã hội, đội tuyên truyền pháp lý lưu động tại các trường, Liên hoan tiểu phẩm về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên, lồng ghép trong các hoạt động của Đoàn, Hội. Bộ Tư pháp quan tâm cung cấp tài liệu tuyên truyền, đặc biệt tài liệu dùng cho sinh hoạt chi đoàn, chi hội tại các trường để pháp luật thực sự đi sâu vào nhận thức và hành động của sinh viên. Tài liệu phục vụ tuyên truyền nên thiết kế nhỏ gọn hoặc tờ rơi, tờ gấp, theo chủ đề của từng ngành luật; tài liệu mang tính giải quyết tình huống, vụ việc cụ thể thường gặp trong cuộc sống của học sinh, sinh viên.

Lương Thị Lịch – Trung ương Hội Sinh viên Việt NamCác tin đã đưa ngày: