Cuộc thi " Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ"

12/05/2009

Ngày 04 tháng 5 năm 2009, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia đã có Công văn số 140/UBATGTQG về việc phát động, tổ chức các cuộc thi " Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ". Năm 2009, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia sẽ tiến hành tổ chức 4 cuộc th, đó là:

1. Thi tìm hiều Luật giao thông đường bộ với chủ đề " Nông dân với an toàn giao thông" ở các tỉnh, thành phố.

- Hình thức tổ chức và đối tượng dự thi: Ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố phát động và chỉ đạo tổ chức cuộc thi dưới dạng sân khấu hoá với chủ đê " Nông dân với an toàn giao thông" cho các đối tượng là hội viên Hội nông dân Việt Nam.

Cuộc thi được tiến hành theo 2 cấp: cấp xã và cấp huyện

- Thời gian tổ chức: Cuộc thi cấp xã hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2009; cấp huyện hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2009.

- Nội dung cuộc thi: tìm hiểu các quy định của pháp luật về án toàn giao thông đường bộ, trong đó tập trung vài các quy tắc giao thông cho người đo bộ, người điều khiển xe thô sơ, môtô, xe gắn máy như: phía đi, phần đường, chấp hành tốc độ, tránh vượt, chuyển hướng; chấp hành việc đội mũ bảo hiểm; giấy phép lái xe; vi phạm hành lang an toàn đường bộ; sử dụng trái phép mặt đường bộ vào mục đích riêng; hệ thống báo hiệu đường bộ Việt Nam.

2. Thi tìm hiều Luật giao thông đường bộ với chủ đề " Thanh niên, thiếu niên với an toàn giao thông đô thị" tại 5 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,Hồ Chí Minh và Cần Thơ

- Hình thức tổ chức và đối tượng dự thi: Ban an toàn giao thông thành phố phát động và tổ chức cuộc thi dưới dạng sân khấu hoá cho các đối tượng là đoàn viên, thành niên và thiếu niên từ cấp xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị...

Cuộc thi được tổ chức theo 2 cấp:

+ Cấp quận, huyện, thị xã do Ban an toàn giao thông cùng cấp tổ chức cuộc thi giữa các xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị để lựa chọn đội nhất tham gia cấp thành phố.

+ Cấp thành phố do Ban an toàn giao thông cùng cấp tổ chức, bao gồm các đội nhất của các quận, huyện, thị xã tham gia.

- Thời gian tổ chức: Cuộc thi cấp quận hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2009; cuộc thi cấp thành phố hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2009.

- Nội dung cuộc thi: thi hiểu biết pháp luật về trật tự giao thông đô thị theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008, trong đó tập trung vào: lưu thông đúng làn đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ; tốc độ lưu thông và khoảng cách giữa các xe đang lưu thông; đỗ dừng xe trên đường trong và ngoài đô thị; vượt xe, chuyển hướng xe; nhường đường tại nơi giao nhau; điều kiện của người điều khiển môtô, xe gắn máy; nghiêm cấm đua xe trái phép hoặc điều khiển môtô lạng lách hoặc gây mất trật tự công cộng; nếp sống văn minh trong giao thông đô thị.

3. Thi tìm hiều Luật giao thông đường bộ với chủ đề " Lái xe an toàn, đạo đức nghề nghiệp của lái xe" và phát động phong trào " lái xe an toàn" tại các doanh nghiệp vận tải ô tô.

- Hình thức tổ chức và đối tượng dự thi: Tổ chức cuộc thi dưới dạng sân khấu hoá với các đối tượng tham gia là lái xe tại các doanh nghiệp vận tải ô tô, tập trung vào đối tượng là lái xe ở các doanh nghiệp lớn kinh doanh vận tải hàng hoá, kinh doanh vận tải hành khách và các lái xe buýt.

- Thời gian tổ chức: Cuộc thi hoàn thành trước 30 tháng 11 năm 2009

- Nội dung cuộc thi: thi tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ, tập trung vào các quy tắc giao thông cho lái xe như: chấp hành tốc độ, phần đường, hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, sử dụng rượi bia, chuyển hướng xe, điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải đường bộ, báo hiệu đường bộ Việt Nam.

4. Thi tìm hiểu "Luật giao thông đường bộ" cho bạn nghe đài trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam

- Hình thức tổ chức và đối tượng dự thi: thi trắc nghiệm dành cho tất cả các bạn nghe đài trong cả nước; mỗi tuần một nội dung gồm các câu hỏi về Luật giao thông đường bộ năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành. Phát giải thưởng hàng tháng hoặc quý.

- Thời gian tổ chức: Cuộc thi kết thúc vào cuối tháng 12 năm 2009


Quách Dương


Các tin đã đưa ngày: